Zakres usług geodezyjnych

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe:

 • mapy do celów projektowych – budowa domu, przyłączy,
 • tyczenie budynków,
 • tyczenie uzbrojenia terenu,
 • inwentaryzacje powykonawcze – do odbioru np. domu,
 • pomiary objętości mas np. ziemnych,
 • inne w których nasza obecności ułatwi Państwa przedsięwzięcie.

Pomiary geodezyjno-prawne:

 • podział nieruchomości,
 • ustalenie granic,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • wznowienie znaków granicznych,
 • ustalenie linii brzegu rzeki,
 • pomiary granic w lesie,
 • wykaz synchronizacyjny, równoważnik,
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • mapy do celów prawnych,
 • dokumenty do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

tyczenie uzbrojenia terenu
ustalenie granic